Firestone Building Products
Home
Kontakty
Administrace

Systémy EPDM

Přitěžovaný systém

 • Přitěžovaný systém Firestone je nejhospodárnějším střešním systémem EPDM a je vhodný pro širokou škálu budov.
 • Fólie RubberGard®EPDM se volně pokládají na vhodný podklad. Nerovné a poškozené podklady se musí oddělit vhodnou ochrannou vrstvou. Sousední fólie se překrývají min. o 100 mm a spoje se spojují samolepicí páskou QuickSeam Splice Tape a vytvářejí tak souvislou vodotěsnou membránu. Jakmile jsou spoje slepené a okraje a prostupy střechy olemovány v souladu s technickými podmínkami Firestone, je fólie  RubberGard®EPDM přikotvena k podkladu následujícími materiály:

  • Štěrkem z oválných, hladkých říčních kamínků bez rozbitých kusů, frakce 16 – 32 mm a minimální hmotnosti 50 kg/m2.
  • Betonovými dlaždicemi (s min. tloušťkou 50 mm) s hlazeným povrchem, podložené ochrannou rohoží.
  • Drceným štěrkem, o min. hmotnosti 50 kg/m2, čím vyšší budova, tím je nutno použít větší zrnitost.

Před výběrem systému musí projektant vyhodnotit statiku konstrukce budovy, aby si ověřil její únosnost. Dále se musí vzít v úvahu i sklon střechy a provést výpočet sání větrem.

Celoplošně lepený systém

 • Celoplošně lepený systém Firestone je lehký systém s vynikající konstrukční přizpůsobivostí. Je vhodný pro profilované střechy, střechy s nepravidelným tvarem a veškeré střechy s omezenou nosností konstrukce za předpokladu, že je podklad kompatibilní s lepidly.
 • Systém obvykle používá plachty o šířce 3,05 až 6,10 m, které se přímo lepí na vhodný podklad pomocí lepidla (Bonding Adhesive nebo Water-Based Bonding Adhesive). Sousední fólie se překrývají nejméně o 100 mm a jsou spojeny samolepící páskou QuickSeam a vytvářejí tak souvislou vodotěsnou membránu. Veškerá lemování kolem obvodu střechy a prostupů se provádějí podle technických podmínek Firestone.

Před výběrem systému by měl projektant ověřit, zda je podklad kompatibilní s použitým lepidlem, aby bylo dosaženo dostatečné přilnavosti. U izolovaných střech je třeba ověřit schopnost střešního pláště poskytovat dostatečný odpor proti vytržení kotvícího systému tepelné izolace.

Vyztužený mechanický kotvený systém (R.M.A.)

 • Systém R.M.A. je lehký, mechanicky kotvený systém neděravějící kotvením fólii. Je vyvinut na základě pásu QuickSeam R.M.A., což je 254 mm široký pruh vyztužené membrány EPDM se dvěma pruhy samolepicí pásky QuickSeam.

V tomto systému jsou pásy QuickSeam R.M.A. položeny na vhodný podklad a mechanicky ukotveny pásky nebo podložkami a vruty. Vzdálenosti pásků se liší podle výpočtu sání větrem. Potom se na tyto mechanicky ukotvené pásy QuickSeam R.M.A. lepí velké panely EPDM za použití běžných spojovacích technik. Po obvodu se mohou membránové panely přilepit k podkladu, místo použití pásů QuickSeam R.M.A. Sousední fólie se překrývají nejméně o 100 mm a jsou spojeny samolepicí páskou QuickSeam Splice a vytvářejí tak souvislou vodotěsnou membránu. Veškerá lemování kolem obvodů střechy a prostupů se provádějí podle technických podmínek Firestone.

Před výběrem systému by měl projektant vyhodnotit, zda střešní plášť poskytuje dostatečnou odolnost proti vytržení upevňovacího systému, provést výpočet sání větrem a zpracovat kladečský plán kotvicích pásů.valid xhtml,css www.firestonebpe.com designed by Maxdesign.cz

^Nahoru